Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2020 roku, III KK 281/19. Usiłowanie nieudolne przestępstwa groomingu z art. 200a § 2 k.k.

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.13
Przesłane
9 sierpnia 2022
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

Glosa przedstawia problematykę odpowiedzialności karnej osoby, która pozostaje w błędzie co do wieku pokrzywdzonego przestępstwem z art. 200a k.k. § 2 k.k. (grooming), opracowaną na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2020 roku, sygn. akt III KK 281/19. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów powszechnych zarysowały się dwa odmienne stanowiska w zakresie charakteru typu czynu zabronionego opisanego w art. 200a § 2 k.k., w szczególności jeśli chodzi o możliwość zastosowania do niego regulacji dotyczących form stadialnych. Celem glosy jest uargumentowanie, dlaczego kierunek interpretacyjny przyjęty przez Sąd Najwyższy w niniejszym orzeczeniu jest słuszny i najbardziej odpowiada aktualnemu stanowi prawnemu.