Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Obrona obligatoryjna w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego — glosa do wyroku SN z dnia 28 stycznia 2020 roku, II KK 22/19

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.12
Przesłane
1 kwietnia 2022
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

Glosa porusza problemy związane z poczytalnością oskarżonego. W razie uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności oskarżony musi mieć wyznaczonego obrońcę z urzędu. Ta zasada jest gwarancją proceduralną i elementem prawa do obrony. W związku z tym trzeba ustalić, co można uznać za uzasadnioną wątpliwość oraz czy leczenie psychiatryczne wystarcza do powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.