Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Hybrydowe sądownictwo karne na przykładzie Sądu Specjalnego dla Sierra Leone i procesu Charlesa Taylora

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.7
Przesłane
7 marca 2022
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

Konflikty zbrojne, szczególnie międzynarodowe, są źródłem niebagatelnych problemów w perspektywie wymiaru sprawiedliwości wobec jednostek. W ich obliczu sądownictwo krajowe często okazuje się niewystarczające. Artykuł analizuje problematykę sądownictwa hybrydowego jako jednego z głównych rozwiązań wypracowanych przez międzynarodowe prawo karne w odpowiedzi na pojawiające się w tej przestrzeni problemy orzecznicze. Punktem wyjścia rozważań są Sąd Specjalny dla Sierra Leone — niemal modelowy wzorzec trybunału hybrydowego — oraz toczący się przed nim proces dyktatora uwikłanego w konflikt sierraleoński — Charlesa Taylora. Na przykładzie Sądu Specjalnego, jego struktury, jurysdykcji i orzecznictwa przedstawione zostaną charakterystyka sądownictwa umiędzynarodowionego, jak również korzyści i zagrożenia z nim związane.