Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Znaczenie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla rozwoju miasta Wrocławia

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.4
Przesłane
21 marca 2022
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

W celu zniwelowania dysproporcji rozwojowych pomiędzy państwami i regionami Wspólnoty Europejskiej do życia powołano Fundusz Spójności oraz fundusze strukturalne. Fundusze unijne odgrywają istotną rolę w pomocy dla gorzej rozwiniętych państw i regionów. Przedmiotem zainteresowania autora jest rozstrzygnięcie kwestii wpływu środków z funduszy unijnych na rozwój miasta Wrocławia. Niniejszy artykuł powstał na podstawie źródeł literaturowych oraz badań empirycznych przeprowadzonych w formie analizy danych pochodzących z Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także z rządowej bazy danych dotyczącej dotacji z funduszy unijnych. Wynik przeprowadzonych badań wskazuje, że środki z funduszy unijnych znacząco wpłynęły na realizację projektów i inwestycji, które przyczyniły się do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców Wrocławia, jednakże w przeprowadzonych badaniach zauważono także negatywne skutki korzystania z funduszy unijnych, między innymi wzrost zobowiązań miasta.