Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Modele wyboru głowy państwa na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.6
Przesłane
31 marca 2022
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

Prezydent w polskim porządku prawnym jest organem, którego pozycja ustrojowa jest dość specyficzna. Mimo sprawowania silnego mandatu, który wynika z wyborów powszechnych, nie odpowiada on faktycznym kompetencjom prezydenta. Artykuł ma na celu analizę modelu głowy państwa. Za model wzorcowy obrano Republikę Federalną Niemiec oraz Republikę Włoską, a jako główny aspekt analizy organu prezydenckiego — znaczenie jego wyboru. Następstwem analizy są wnioski postulujące stopniową zmianę regulacji prezydenta w polskiej Konstytucji na przykładzie Ustawy Zasadniczej RFN oraz konstytucji włoskiej.