Artykuły

Tom 42 (2022)

Modele wyboru głowy państwa na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej

Strony: 79-88

PDF

Abstrakt

Prezydent w polskim porządku prawnym jest organem, którego pozycja ustrojowa jest dość specyficzna. Mimo sprawowania silnego mandatu, który wynika z wyborów powszechnych, nie odpowiada on faktycznym kompetencjom prezydenta. Artykuł ma na celu analizę modelu głowy państwa. Za model wzorcowy obrano Republikę Federalną Niemiec oraz Republikę Włoską, a jako główny aspekt analizy organu prezydenckiego — znaczenie jego wyboru. Następstwem analizy są wnioski postulujące stopniową zmianę regulacji prezydenta w polskiej Konstytucji na przykładzie Ustawy Zasadniczej RFN oraz konstytucji włoskiej.