• Współczesne gatunki dziennikarskie. Recenzja książki „Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka”, red. K. Wolny-Zmorzyński (Adam Marszałek 2021)

Współczesne gatunki dziennikarskie. Recenzja książki „Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka”, red. K. Wolny-Zmorzyński (Adam Marszałek 2021)

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.38.25
Leszek Pułka
Google Scholar Leszek Pułka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.