Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 40 (2022)

Legislator — urzędnik czy prawnik?

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.5
Przesłane
18 marca 2022
Opublikowane
17-06-2022

Abstrakt

Legislator to osoba, która opracowuje przepisy prawa. W Polsce legislator w tym znaczeniu jest mało znany. W różnych źródłach legislator jest określany jako pracownik aparatu państwowego bądź prawnik. Celem niniejszego artykułu jest zatem próba odpowiedzi na pytanie, czy legislator to urzędnik, czy prawnik. Autorka przedstawia argumenty przemawiające zarówno za uznaniem legislatora za urzędnika, jak i za prawnika. Argumenty te oparte są na polskim prawie i literaturze naukowej. Na ich podstawie odpowiedź na zadane pytanie jest niejednoznaczna. W rezultacie głównym wnioskiem tego opracowania jest to, że legislator jest zarówno urzędnikiem, jak i prawnikiem.