Legislator — urzędnik czy prawnik?

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.5
Dominika Adamczyk
Google Scholar Dominika Adamczyk
Publikacja:

Abstrakt

Legislator to osoba, która opracowuje przepisy prawa. W Polsce legislator w tym znaczeniu jest mało znany. W różnych źródłach legislator jest określany jako pracownik aparatu państwowego bądź prawnik. Celem niniejszego artykułu jest zatem próba odpowiedzi na pytanie, czy legislator to urzędnik, czy prawnik. Autorka przedstawia argumenty przemawiające zarówno za uznaniem legislatora za urzędnika, jak i za prawnika. Argumenty te oparte są na polskim prawie i literaturze naukowej. Na ich podstawie odpowiedź na zadane pytanie jest niejednoznaczna. W rezultacie głównym wnioskiem tego opracowania jest to, że legislator jest zarówno urzędnikiem, jak i prawnikiem.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.