Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 44 (2023): W pogoni za wyzwaniami teraźniejszości — prawo i ekonomia w dobie zderzenia cywilizacji

Prawnomiędzynarodowe instrumenty ochrony osób LGBT. Wybrane zagadnienia

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.44.6
Przesłane
6 czerwca 2022
Opublikowane
09-06-2023

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przepisów dotyczących protekcji osób nieheteronormatywnych na gruncie regulacji międzynarodowych w konfrontacji z rzeczywistym stosowaniem tych przepisów w porządkach krajowych, a tym samym — z faktyczną ochroną osób LGBT. Dla przekrojowego przedstawienia problemu najważniejsze przepisy dotyczące protekcji osób nieheteronormatywnych zostały poddane analizie zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i na poziomie Rady Europy oraz Unii Europejskiej. Natomiast system interamerykański znajduje się poza obszarem przedmiotowego artykułu z uwagi na swoją odrębną specyfikę.