• Wpływ kryzysów walutowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku na nierównomierny rozwój gospodarczy krajów wschodzących

Wpływ kryzysów walutowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku na nierównomierny rozwój gospodarczy krajów wschodzących

Katarzyna Godek
Google Scholar Katarzyna Godek
Publikacja:

Abstrakt

The influence of the financial crisis in the 90’s on the unequal economic development in the developing countries

This article is about the financial crisis – how financial crisis affected the developing countries and how it caused their unequal growth. There is also an explanation of what the financial crisis is, in which countries it mostly happens based on the examples of the financial crisis, which took place in Mexico and South Korea in the early 1990s and what the main features of the financial crisis are. Moreover, there are presented the most important factors of the financial crisis in developing countries, which make the currency risk increase.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.