Tom 6 (2009)

Opublikowane: 08-10-2009
Rok 2008 był niezwykle ważny we współczesnej historii gospodarczej. Kryzys gospodarki światowej jest faktem niepodważalnym, a jego konsekwencje wpływają i będą wpływać na losy i funkcjonowanie nas wszystkich, inwestycje i konsumpcję gospodarstw domowych, funkcjonowanie przedsiębiorstw, a nawet gospodarek poszczególnych krajów. Stawiamy sobie wiele pytań o początki, długość, głębokość, krótko- i długofalowe konsekwencje obecnego załamania tempa wzrostu gospodarczego, a nawet, jak już to widać w niektórych krajach, recesji. Należy wysoko ocenić dokonaną przez młodych ekonomistów zrzeszonych w Naukowym Kole Ekonomistów próbę określenia przyczyn i skutków kryzysu ekonomicznego.