Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce

Katarzyna Godek
Google Scholar Katarzyna Godek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.