• Znaczenie integracji gospodarek europejskich w procesie kształtowania się współczesnego konsumenta

Znaczenie integracji gospodarek europejskich w procesie kształtowania się współczesnego konsumenta

Krzysztof Zajączkowski
Google Scholar Krzysztof Zajączkowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.