Zagadnienie uchwały negatywnej

Dagmara Kontek
Google Scholar Dagmara Kontek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.