Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 4

Published 8 października 2006

Issue description

Rok 2005 w działalności studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego można uznać za bardzo udany. Był to okres wzmożonego zainteresowania różnymi formami studenckiej aktywności naukowej. Organizowane konferencje i spotkania cieszą się coraz większym poparciem zarówno władz Wydziału, kierowników poszczególnych instytutów oraz katedr, jak i Wydzialowej Rady Samorządu Studenckiego, za co należą się im podziękowania.

Zarówno te działające od wielu lat, jak i powstające nowe koła naukowe umożliwiają studentom Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii realizację pasji naukowych, stwarzają możliwość sprawdzenia się w rolach badaczy i organizatorów różnych konferencji, seminariów czy dyskusji. Nie byłoby to możliwe bez pomocy opiekunów naukowych poszczególnych kół.

Niniejszy czwarty już tom z serii Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych zawiera wybór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych na III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej "Konsument, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa", zorganizowanej przez Naukowe Koło Ekonomistów (NKE) w grudniu 2005 r. Autorami są studenci I, II iIII stopnia studiów ekonomii, członkowie NKE i Koła Naukowego Ogólnej Teorii Ekonomii im. Ludwiga von Misesa.

 

Ze Wstępu

Artykuły