• Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone - uwagi de lege ferenda

Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone - uwagi de lege ferenda

Jarosław Moskała
Google Scholar Jarosław Moskała
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.