• Comparative analysis and forecast of dynamics of main macroeconomic indicators of households economic activities of Poland and Ukraine

Comparative analysis and forecast of dynamics of main macroeconomic indicators of households economic activities of Poland and Ukraine

Mykola Zhuk
Google Scholar Mykola Zhuk
Publikacja:

Abstrakt

The purpose of the paper is to compare and analize the differences in households economic activities systems in Poland and Ukraine and also to forecast the dynamics of the main indicators of households economic activities in both countries. The author has developed two VAR-models of
households economic activities systems of Poland and Ukraine. The impulse response of the main indicators of households economic activities systems in both countries to shocks in all variables of models was investigated. Inverse roots of autoregressive characteristic polynomials constructed on the basis of the VAR-models were analized. The dynamics of household consumption expenditures was forecasted to show the quality of forecast power of developed models.Analiza porównawcza i prognoza dynamiki głównych wskaźników ekonomicznych działalności gospodarstw domowych w Polsce i na Ukrainie


Celem pracy jest badanie struktury systemu działalności gospodarczej gospodarstw domowych w Polsce i na Ukrainie oraz dynamiki relacji pomiędzy kluczowymi wskaźnikami ich działalności. W celu badania dynamiki głównych wskaźników systemu ekonomicznej działalności gospodarstw domowych w obu krajach zostały zbudowane dwa modele VAR — odpowiednio dla Polski i Ukrainy. Zbadano reakcje na impulsy głównych wskaźników systemu aktywności ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce i na Ukrainie. Dwa rodzaje prognoz wskaźnika wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w obu krajach zostały opracowane za pomocą rozbudowanych modeli VAR. Wysoka jakość prognozowania zbudowanych modeli potwierdza możliwość ich zastosowania do przewidywania głównych wskaźników systemu aktywności ekonomicznej gospodarstw domowych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.