Tom 15 (2014)

Artykuły

Wstęp
15, 2014, Strony 9 - 12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Comparative analysis and forecast of dynamics of main macroeconomic indicators of households economic activities of Poland and Ukraine
15, 2014, Strony 15 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publicznego
15, 2014, Strony 29 - 40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym
15, 2014, Strony 41 - 55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza form zatrudnienia w Polsce
15, 2014, Strony 57 - 70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej
15, 2014, Strony 71 - 80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
15, 2014, Strony 81 - 94
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bankowość centralna w Azji na przykładzie Chin, Japonii i Rosji — analiza porównawcza
15, 2014, Strony 95 - 107
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów
15, 2014, Strony 109 - 124
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prekariat — nowa klasa społeczna?
15, 2014, Strony 125 - 137
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Lech Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, ss. 280
15, 2014, Strony 141 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer SA,Warszawa 2014, ss. 372
15, 2014, Strony 146 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania
15, 2014, Strony 151 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce
15, 2014, Strony 169 - 182
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
15, 2014, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF