Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 15

Published 5 grudnia 2014

Issue description

Kolejny, 15. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera opracowania, w których dominuje problematyka ekonomiczna. Autorami prac zamieszczonych w tomie są studenci i doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Zagadnienia poruszone w tomie to między innymi wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym, analiza form zatrudnienia w Polsce czy bankowość centralna w Azji. Tom zamykają recenzje dwóch książek zamieszczone w dziale „Zdaniem naszych mistrzów”.

Artykuły