Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 19 (2016)

Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie powiatu kępińskiego

  • Katarzyna Godek
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.8
Przesłane
28 grudnia 2016
Opublikowane
28-12-2016

Abstrakt

The effectiveness of active labour market policy on the example of the Kępno county
The main goal of the article is to present important role of Active Labour Market Policy. For this purpose, ageneral concept of the role of active labour market policy on labour market is illustrated. It shows which labour policy tools have positive influence on labour market. Moreover, this article presents macroeconomic evidence on the impact of this policy on employment and unemployment rates. It concludes with statement that the usage of Active Labour Market Policy is important to the country development.