• Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie powiatu kępińskiego

Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie powiatu kępińskiego

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.8
Katarzyna Godek
Google Scholar Katarzyna Godek
Publikacja:

Abstrakt

The effectiveness of active labour market policy on the example of the Kępno county
The main goal of the article is to present important role of Active Labour Market Policy. For this purpose, ageneral concept of the role of active labour market policy on labour market is illustrated. It shows which labour policy tools have positive influence on labour market. Moreover, this article presents macroeconomic evidence on the impact of this policy on employment and unemployment rates. It concludes with statement that the usage of Active Labour Market Policy is important to the country development.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.