Tom 19 (2016)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
19, 2016, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstęp
19, 2016, Strony 9 - 10
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Introduction
19, 2016, Strony 11 - 12
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Economic features of monetary policy of countries in and their influence on unemployment rate of Ukraine
19, 2016, Strony 15 - 26
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo — sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie?
19, 2016, Strony 27 - 37
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego
19, 2016, Strony 39 - 51
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawa Trynkiewicza a ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami — na marginesie rozważań o karze śmierci
19, 2016, Strony 53 - 67
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa autorskiego
19, 2016, Strony 69 - 85
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie powiatu kępińskiego
19, 2016, Strony 87 - 104
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władza wykonawcza w Portoryko i w Polsce — porównanie oraz analiza wybranych uregulowań konstytucyjnych
19, 2016, Strony 105 - 117
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego
19, 2016, Strony 119 - 135
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krytyka konkordatu z 10 lutego 1925 r. w poglądach kardynała Adama Stefana Sapiehy
19, 2016, Strony 137 - 149
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych
19, 2016, Strony 151 - 159
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spory co do statusu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
19, 2016, Strony 161 - 177
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jerzy Chodorowski — teoretyk ekonomii i historyk myśli ekonomicznej
19, 2016, Strony 181 - 200
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Notki o autorach
19, 2016, Strony 201 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF