Jerzy Chodorowski — teoretyk ekonomii i historyk myśli ekonomicznej

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.14
Teresa Korbutowicz
Google Scholar Teresa Korbutowicz
Publikacja:

Abstrakt

Jerzy Chodorowski — economics theorist and historian of economic thought


Jerzy Chodorowski was ascientist dealing with the issues of theory of economics, economic doctrines, European economic integration and methodology of economics. He left rich scientific achievements: monographs, numerous articles, translations of economic texts and essays by G.K. Chesterton as well as reviews of the works in the field of economics, history and philosophy, business ethics and the doctrine of the German economy of agreat area. J. Chodorowski featured extraordinary diligence, honesty and scientific inquisitiveness.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.