Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.19.12
Maciej Kwapisz
Google Scholar Maciej Kwapisz
Publikacja:

Abstrakt

Risk analysis of socially responsible municipal investments


The article presents the relationship between the risk and uncertainty by showing the picture of mutual complementarity of these phenomena. The idea of “risk appetite” has been discussed. The article commences with the presentation of the concept of social responsibility in investments. The author argues that the socially responsible investments are a source of innovation in project investments.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.