Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 20 (2016)

Ewolucja celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności

  • Michał Stawiński
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.4
Przesłane
20 września 2017
Opublikowane
20-09-2017

Abstrakt

The evolution of the objectives of Polish public procurement law from the interwar period to the present-day

The article presents the evolution of the objectives of public procurement law in Poland from interwar period to present-day. Especially, the article shows an important influence of European Union legislation on the legal regulation of public procurement and its objectives.