Tom 20 (2016)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
20, 2016, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej art. 8 k.p.a. oraz zasady informowania art. 9 k.p.a.
20, 2016, Strony 11 - 23
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego
20, 2016, Strony 25 - 34
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego
20, 2016, Strony 35 - 49
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności
20, 2016, Strony 51 - 63
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce
20, 2016, Strony 65 - 76
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Próba uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus w Polsce
20, 2016, Strony 97 - 116
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Upadłość jednoosobowego przedsiębiorcy z możliwością oddłużenia a upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy — wybrane zagadnienia
20, 2016, Strony 117 - 130
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konsumenci versus przedsiębiorcy w kontekście opłaty za obsługę posprzedażną
20, 2016, Strony 131 - 145
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Własność w ujęciu konstytucyjnym
20, 2016, Strony 147 - 157
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kapitalizm w poglądach politycznych i ekonomicznych ks. Antoniego Szymańskiego
20, 2016, Strony 159 - 173
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego
20, 2016, Strony 175 - 191
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach
20, 2016, Strony 193 - 208
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tragiczne w losy kobiet w cieniu wielkiej wojny Tomasz Kruszewski, „Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej październik 1944 – 8/9 maja 1945 roku i w pierwszych latach po jej zakończeniu”, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 147
20, 2016, Strony 211 - 213
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Notki o autorach
20, 2016, Strony 215 - 218
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF