Kapitalizm w poglądach politycznych i ekonomicznych ks. Antoniego Szymańskiego

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.20.11
Mateusz Kępa
Google Scholar Mateusz Kępa
Publikacja:

Abstrakt

Capitalism in political and economic views of pr. Anthony Szymanski

This article aims to present the political and economical views of priest Antoni Szymański on the capitalist system. He considering the concept of the capitalist system raised the most important issues, such as property, capital, labour, fair pay and the problem of unemployment. During his observations on the core of contemporary capitalism noted many anomalies of this system. However, he didn’t remain a passive critic and proposed concrete path toward “healing” capitalist system. It should be emphasized that the views of Szymanski are based on catholic social teaching, so he put on a pedestal a man and his inherent dignity.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.