• Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.21.2
Amanda Adamska
Google Scholar Amanda Adamska
Anna Maria Barańska
Google Scholar Anna Maria Barańska
Publikacja:

Abstrakt

The responsibility of an insurance company for damages caused by an insurance agent

The subject of this article is the responsibility of an insurance company for damages caused by an insurance agent in connection with the performance of agency activities. The Act on Insurance Intermediation of 22 May 2003 lays down a liability regime based on the principle of risk. It also contains the definition of an insurance agent and performed agency activities. In the next part of the article there is analysed the jurisprudence of the Supreme Court concerning the interpretation of article 11 1 of the abovementioned Act. It discusses an attempt at defining the difference between activities performed “in connection with” and “at the occasion of” other activities. Finally there is analysed an issue of the contribution of the injured party to the occurrence of the damage in this type of cases article 362 of the Civil Code.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.