Tom 21 (2017)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
21, 2017, Strony 1 - 8
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
21, 2017, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Historia aktualna — austriacka regulacja odsetek i lichwy w XIX-XX w.
21, 2017, Strony 31 - 46
Pobierz artykuł PDF
Kadłubowe organy spółki kapitałowej wobec zasad reprezentacji osób prawnych
21, 2017, Strony 47 - 60
Pobierz artykuł PDF
Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych
21, 2017, Strony 61 - 78
Pobierz artykuł PDF
Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych
21, 2017, Strony 79 - 102
Pobierz artykuł PDF
Prawo pierwszeństwa nabycia zabytku na gruncie art. 20 ust. 1 ustawy o muzeach
21, 2017, Strony 115 - 129
Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność i charakter prawny instytucji prokury łącznej niewłaściwej w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 16 grudnia 2016 r.
21, 2017, Strony 131 - 141
Pobierz artykuł PDF
Czy przebaczenie niweczy skutki uprzedniego wydziedziczenia?
21, 2017, Strony 143 - 153
Pobierz artykuł PDF
Prawo cytatu na tle historycznoprawnym
21, 2017, Strony 155 - 166
Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność „złotej akcji” w polskim systemie prawa spółek
21, 2017, Strony 167 - 176
Pobierz artykuł PDF
Spór wokół prokury łącznej niewłaściwej jako sposobu reprezentacji w spółkach kapitałowych
21, 2017, Strony 177 - 190
Pobierz artykuł PDF
Znikający powojenny modernizm — czy prawo powinno szerzej chronić dobra kultury?
21, 2017, Strony 191 - 203
Pobierz artykuł PDF
Notki o autorach
21, 2017, Strony 205 - 208
Pobierz artykuł PDF