• Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne

Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.7
Łukasz Orłowski
Google Scholar Łukasz Orłowski
Publikacja:

Abstrakt

Voting by a proxy as a guarantee of exercising elderly and handicapped people active voting rights

Voting by a proxy as one of the latest alternative of a Polish electoral law institution. In the article are discussed: the constitutional basis, an international law, a statutory basis, an international law basis, doctrinal disputes connected to the principle of universality and based on the voting secrecy and limitations of elderly or handicapped people for who voting by proxy is a solution. The present study includes propositions of changing the electoral code in the field of giving a power of attorney as a conditionality.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.