• Tom 26 (2018): Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Tom 26 (2018): Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Notki o autorach
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 173 - 175
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły naukowe

Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 11 - 28
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odwrócona hipoteka produktem przeznaczonym dla „srebrnego rynku”
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 29 - 42
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 43 - 59
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 61 - 76
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skan linii papilarnych jako podpis elektroniczny
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 77 - 89
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 91 - 105
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 107 - 123
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 125 - 136
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 137 - 147
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 149 - 172
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF