• Tom 26 (2018): Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Tom 26 (2018): Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Strony redakcyjne i spis treści
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Notki o autorach
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 173 - 175
Pobierz artykuł PDF

Artykuły naukowe

Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 11 - 28
Pobierz artykuł PDF
Odwrócona hipoteka produktem przeznaczonym dla „srebrnego rynku”
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 29 - 42
Pobierz artykuł PDF
Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 43 - 59
Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 61 - 76
Pobierz artykuł PDF
Skan linii papilarnych jako podpis elektroniczny
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 77 - 89
Pobierz artykuł PDF
Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 91 - 105
Pobierz artykuł PDF
Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 107 - 123
Pobierz artykuł PDF
Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 125 - 136
Pobierz artykuł PDF
Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 137 - 147
Pobierz artykuł PDF
Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki, Strony 149 - 172
Pobierz artykuł PDF