Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Published 18 grudnia 2018

Issue description

Kolejny, 26. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera teksty autorstwa doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które były prezentowane podczas XIV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa: Wyzwania Srebrnej Gospodarki” organizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów w dniach 2–3 grudnia 2016 r. Podejmowana przez autorów problematyka dotyka sfery zarówno społecznej, jak i prawnej, dotyczącej społeczności tzw. srebrnej gospodarki.