Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 26 (2018): Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa

  • Agnieszka Regiec
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.26.9
Przesłane
18 grudnia 2018
Opublikowane
18-12-2018

Abstrakt

EU health care policy objectives in connection with the society growing older

European Union’s society is aging, which generates the increase in needs regarding health care and its financial repercussions. In order to meet economic needs increased by ageing population, the Health for Growth Programme was commenced. Moreover Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, will focus on, amongst societal challenges, health, demographic change and well-being. One of the other milestones for European health care was entering into force the Directive on the application of patients’ rights in cross-border healthcare.