Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Debiuty naukowe

Tom 28 (2019): Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

New prospectus regime: A critical analysis of chosen key changes

  • Łukasz Chyla
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.1
Przesłane
26 września 2019
Opublikowane
26-09-2019

Abstrakt

The 2015 Impact Assessment Working Document evaluation has identified numerous issues which seemed to hinder the efficiency of the EU capital markets. To address those issues, the new prospectus regime was introduced by the Prospectus Regulation PR EU 2017/1129, which replaced the previous Prospectus Directive and will be directly binding and fully applicable in all EU Member States from 21 July 2019. The main aim of the PR is to ensure investor protection and market efficiency while enhancing the internal EU market for capital. In order to achieve this goal, Regulation 2017/1129 introduces a number of significant changes, in particular the form of regulation, the scope of the prospectus regime, and exemption thresholds from the prospectus obligation. It also introduces new institutions e.g. the universal registration document and completely new types of prospectuses EU growth prospectus, prospectus for secondary issuances under the proportionate disclosure regime. The aim of this article is to analyze and evaluate the chosen changes introduced by the new prospectus law.

 

Nowe prawo prospektowe: analiza krytyczna wybranych istotnych zmian

Dokument roboczy Służb Komisji Europejskiej z 2015 roku wskazał wiele problemów utrudniających efektywność rynków kapitałowych UE. W celu poprawy sytuacji wprowadzono nowe prawo prospektowe, zastępując wcześniejszą dyrektywę prospektową rozporządzeniem prospektowym UE 2017/1129. Rozporządzenie będzie bezpośrednio wiążące we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 21 lipca 2019 roku. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony inwestorów i poprawa efektywności rynków a także wzmocnienie wewnętrznego rynku kapitałowego UE. W tym celu rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian, w szczególności dotyczących formy regulacji, zakresu obowiązywania czy progów zwolnienia z obowiązku publikowania prospektu emisyjnego. Wprowadza również nowe instytucje np. uniwersalny dokument rejestracyjny i zupełnie nowe rodzaje prospektów emisyjnych prospekt emisyjny UE, prospekt emisyjny dla emisji wtórnych w ramach proporcjonalnego systemu obowiązków informacyjnych. Celem tego artykułu jest analiza i ocena wybranych zmian wprowadzonych przez nowe prawo prospektowe.