Tom 28 (2019): Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Opublikowane: 26-09-2019
28 numer „Studenckich Prac Prawniczych, Ekonomicznych i Administratywistycznych” obejmuje wiele opracowań istotnych z punktu widzenia aktualnych problemów praktyki gospodarczej, między innymi artykuł New Prospectus Regime: A critical analysis of chosen changes, zawierający analizę niektórych zamian wdrożonych przez rozporządzenie Parlamentu i Redy (UE) nr 2017/1129 w zakresie obowiązku sporządzania prospektów emisyjnych przez spółki kapitałowe. Interesujące z praktycznego punktu widzenia jest także opracowanie dotyczące mechanizmu podzielonej płatności VAT, w którym omówiono istotę tego narzędzia prawa finansowego i dokonano jego porównania z mechanizmem funkcjonującym w Rumunii. W bieżącym numerze zawarto również opracowania dotyczące reformy systemu emerytalnego w Polsce, prawa własności intelektualnej, a także procesowych problemów nakładania kar pieniężnych przez Prezesa Regulacji Energetyki.

Debiuty naukowe