Tom 28 (2019): Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Notki o Autorach
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 397 - 402
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Debiuty naukowe

New prospectus regime: A critical analysis of chosen key changes
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 11 - 35
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działanie na własny rachunek a pojęcie działalności gospodarczej
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 37 - 52
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona domen internetowych a posiadanie znaków towarowych
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 53 - 62
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo własności intelektualnej w branży kosmetycznej
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 63 - 76
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uchwały antysmogowe a prawa konsumenta
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 77 - 89
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 91 - 100
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wierzytelność zabezpieczona hipoteką — linia orzecznicza
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 101 - 111
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny zobowiązania awalisty — przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 113 - 123
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej causa superveniens
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 125 - 138
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce — zarys aktualnej problematyki
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 139 - 158
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 159 - 172
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane zasady konstytucyjne w kontekście ochrony praw pracownika
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 173 - 183
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Dwunastu sędziów, każdy w czarnej zbroi, wszystkich maskami zamknięte oblicza…”? Fakty i mity o sądach femicznych
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 185 - 195
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 197 - 206
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 207 - 219
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawienie pochówku przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 221 - 234
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 235 - 245
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jednostki organizacyjne urzędów celno-skarbowych w zakresie przeciwdziałania organizacji nielegalnych gier hazardowych na automatach
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 247 - 257
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 259 - 274
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Opodatkowanie kryptowalut w Polsce
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 275 - 286
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ antropologii na naukę prawa
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 287 - 296
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pokolenia X, Y i Z wobec reklamy internetowej
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 297 - 311
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019
Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 313 - 336
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF