• Zastosowanie doktryny „owoców drzewa zatrutego” na gruncie polskiej procedury cywilnej

Zastosowanie doktryny „owoców drzewa zatrutego” na gruncie polskiej procedury cywilnej

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.25
Piotr Soroka
Google Scholar Piotr Soroka
Magdalena Korkuś-Soroka
Google Scholar Magdalena Korkuś-Soroka
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł krótko opisuje, czym jest doktryna „owoców drzewa zatrutego” i w jaki sposób może ona wpływać na przebieg procesu cywilnego. Ukazanie tej problematyki na gruncie orzecznictwa pozwala sformułować istotne wnioski, które powinny uwzględniać sądy, w sytuacjach gdy strony próbują wprowadzić do procesu nielegalnie uzyskany dowód. Brak regulacji w tej materii powoduje, że lukę tę musi wypełnić orzecznictwo i doktryna.

 

Application of the „fruits of the poisonous tree” doctrine in the Polish Civil Procedure

Polish civil procedure lacks a solution for evidence which was acquired by the parties illegally or in a manner which may stand in collision with good customs or with principles of social coexistence. The “fruit of the poisonous tree” doctrine has roots in criminal procedure but, on the other hand, it could be applied also in civil proceedings sadly, in Polish criminal procedure this doctrine is very limited. This article is a short presentation of the current views of Polish courts and jurisprudence on this matter, which are not consistent.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.