Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zdaniem naszych mistrzów

Tom 28 (2019): Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

  • Łukasz Machaj
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.27
Przesłane
26 września 2019
Opublikowane
26-09-2019

Abstrakt

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odgrywa fundamentalną rolę w amerykańskim porządku ustrojowym, a formułowane przezeń rozstrzygnięcia wywierają ogromny wpływ na prawne, polityczne, społeczne i ekonomiczne oblicze USA. Jednym z najważniejszych punktów spornych w dyskursie aksjologiczno-prawnym w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich dekad była kwestia konstytucyjnego prawa/roszczenia osób o orientacji homoseksualnej do równego traktowania. Artykuł analizuje w tym kontekście trzy orzeczenia SN, to jest Bowers vs. Hardwick uprawomocnienie penalizacji konsensualnej aktywności seksualnej, Lawrence vs. Texas refutacja poprzedniego rozstrzygnięcia oraz Obergefell vs. Hodges konstytucjonalizacja prawa osób tej samej płci do zawierania związków małżeńskich. Autor formułuje zarazem — na podstawie powyższej analizy — generalne hipotezy dotyczące związku pomiędzy rzeczywistością społeczną czy też polityczną a interpretacjami ustaw zasadniczych werbalizowanymi przez sądy konstytucyjne.

 

Between criminalization of homosexual activity and constitutionalization of same-sex marriage — some remarks on the role of the Supreme Court in the United States

The Supreme Court of the United States plays a fundamental role in the American political system; its decisions exert a crucial influence on the legal, political, social and economic reality in the United States. One of the most important and contentious points in the legal and axiological discourse in the United States for the past three decades has been the question of the constitutional right/claim of homosexuals to equal treatment and equal protection of laws. The article analyzes in this context three landmark cases, i.e. Bowers v. Hardwick the legitimization of the penalization of consensual sexual activity with respect to homosexuals, Lawrence v. Texas the abolition of the previous decision and Obergefell v. Hodges the constitutionalization of the right to same-sex marraiges. The article formulates — on the basis of this analysis — certain general hypotheses regarding the relations between the social and political reality and interpretations of constitutions issues by constitutional courts.