• Direct-to-consumer advertisement as a factor influencing the pharmaceutical market: Legal and theoretical aspects of DTC the Polish case

Direct-to-consumer advertisement as a factor influencing the pharmaceutical market: Legal and theoretical aspects of DTC the Polish case

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.29.15
Julia Matsuieva
Google Scholar Julia Matsuieva
Publikacja:

Abstrakt

In the following paper a brief review of the current government regulations on the Polish pharmaceutical market will be provided. The Polish pharmaceutical market has its own features and peculiarities. This is the only market in the European Union where advertising of pharmacies is prohibited.
Since January 1, 2012, by Article 94a of the Pharmaceutical Law Act issued May 12, 2011, it is forbidden to advertise pharmacies, pharmacy points, and their activities in Poland. In such a situation the role of direct-to-consumer advertising increases. The purpose of this study is to describe the existing situation in the Polish pharmaceutical market, to indicate the gaps and to highlight its controversial nature. A theoretical framework of direct-to-consumer advertisement and its benefits has been outlined in the paper to determine the impact of direct-to-consumer advertising. The methodological framework of the study is comprised of a legal practice and statutory regulations overview, as well as analytic reports from statistics databases.

 

Reklama skierowana bezpośrednio do konsumenta jako czynnik wpływający na rynek farmaceutyczny. Aspekty prawne i teoretyczne reklamy bezpośredniej przykład Polski

W niniejszym artykule został przedstawiony krótki przegląd aktualnych przepisów prawnych dotyczących polskiego rynku farmaceutycznego. Polski rynek farmaceutyczny jest bowiem szczególny — to jedyny rynek w Unii Europejskiej, na którym reklama aptek jest zabroniona.
Od 1 stycznia 2012 roku — zgodnie z art. 94a ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych — obowiązuje zakaz reklamowania aptek, punktów aptecznych i ich działalności w Polsce. W takiej sytuacji zwiększa się rola reklamy skierowanej bezpośrednio do konsumenta. Celem tego badania jest opisanie aktualnej sytuacji na polskim rynku farmaceutycznym, podkreślenie jego kontrowersyjnego charakteru oraz wskazanie występujących luk w przepisach prawnych. Aby określić wpływ reklamy skierowanej bezpośrednio do konsumenta, w artykule przedstawiono teoretyczne aspekty reklamy skierowanej do konsumenta i jej korzyści. Zakres badań obejmuje praktykę prawną i przegląd przepisów ustawowych oraz raporty analityczne ze statystycznych baz danych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.