Tom 29 (2019): Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union

Opublikowane: 30-09-2019

Najnowszy tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” został poświęcony aktualnym wyzwaniom, przed jakimi staje prawodawstwo krajowe oraz unijne. Tom w całości tworzą anglojęzyczne artykuły młodych przedstawicieli nauki. Dzięki temu „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” po kilkuletniej przerwie powracają do międzynarodowego obiegu nauki, by zagościć w nim na stałe. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego nieprzerwanie trwa przebudowa fundamentów gospodarki Unii Europejskiej. Zmianom tym towarzyszą niewystępujące dotąd wyzwania i wątpliwości, rodzące konieczność wkraczania regulacji prawnych w kolejne obszary życia społecznego i gospodarczego. „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 29 zawierają przekrojową analizę wybranych problemów i wyzwań z zakresu prawa i ekonomii. Celem poszczególnych artykułów jest próba wskazania ciekawych czy wartych uwagi rozwiązań i trendów, mogących przyczynić się do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom rzeczywistości. W obliczu rosnącej dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego oraz powszechnej, postępującej globalizacji nie sposób przejść obojętnie obok potrzeby sprawnego uchwycenia rzeczywistości w ramy prawne. Stały rozwój poszczególnych instytucji prawnych jest bowiem immanentnie związany z coraz nowszymi potrzebami międzynarodowej i krajowej praktyki kontraktowej, pogłębieniem transgranicznych stosunków handlowych oraz rozwojem współpracy międzynarodowej.

Scientific Articles