Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union

Published 30 września 2019

Issue description

Najnowszy tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” został poświęcony aktualnym wyzwaniom, przed jakimi staje prawodawstwo krajowe oraz unijne. Tom w całości tworzą anglojęzyczne artykuły młodych przedstawicieli nauki. Dzięki temu „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” po kilkuletniej przerwie powracają do międzynarodowego obiegu nauki, by zagościć w nim na stałe. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego nieprzerwanie trwa przebudowa fundamentów gospodarki Unii Europejskiej. Zmianom tym towarzyszą niewystępujące dotąd wyzwania i wątpliwości, rodzące konieczność wkraczania regulacji prawnych w kolejne obszary życia społecznego i gospodarczego. „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 29 zawierają przekrojową analizę wybranych problemów i wyzwań z zakresu prawa i ekonomii. Celem poszczególnych artykułów jest próba wskazania ciekawych czy wartych uwagi rozwiązań i trendów, mogących przyczynić się do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom rzeczywistości. W obliczu rosnącej dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego oraz powszechnej, postępującej globalizacji nie sposób przejść obojętnie obok potrzeby sprawnego uchwycenia rzeczywistości w ramy prawne. Stały rozwój poszczególnych instytucji prawnych jest bowiem immanentnie związany z coraz nowszymi potrzebami międzynarodowej i krajowej praktyki kontraktowej, pogłębieniem transgranicznych stosunków handlowych oraz rozwojem współpracy międzynarodowej.

Scientific Articles