Tom 10 (2011)

Opublikowane: 01-01-2011

Naukowe Koło Ekonomistów działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych ― organizator projektów badawczych, działań popularyzujących ekonomię, szkoleń, konferencji itp. ― od 2003 roku współpracuje ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego i każdego roku zaprasza ich na międzynarodową konferencję organizowaną we Wrocławiu na początku grudnia. Członkowie NKE są z kolei zapraszani na konferencję organizowaną co roku w połowie maja na Uniwersytecie we Lwowie. Tradycja uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach naukowych zaowocowała tym razem umieszczeniem w „Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” trzech artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych podczas VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Gospodarka światowa, przedsiębiorstwo, konsument. Tendencje rozwoju gospodarki światowej, która miała miejsce w grudniu 2010 roku.