Tom 7 (2010)

Artykuły

Wstęp
7, 2010, Strony 7 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekonomia jako fundament postępu technicznego
7, 2010, Strony 9 - 19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne możliwości realizacji usług badawczo-rozwojowych w postaci pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
7, 2010, Strony 21 - 31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Innowacyjność w okresie kryzysu gospodarczego
7, 2010, Strony 33 - 43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ postępu technicznego na zmiany strukturalne prowadzące do unowocześnienia gospodarki
7, 2010, Strony 45 - 54
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w procesach innowacyjnych
7, 2010, Strony 55 - 66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postęp techniczny a rozwój ekonomiczny
7, 2010, Strony 67 - 76
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiany na europejskim rynku świadczenia usług nadawczych i audiowizualnych a ramy finansowania publicznego
7, 2010, Strony 77 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Innowacyjność jako kluczowy element konkurencyjności gospodarek Polski i Finlandii
7, 2010, Strony 89 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współdziałanie nauki i przemysłu na przykładzie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
7, 2010, Strony 107 - 114
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Negatywny wpływ dotacji unijnych na postęp techniczny i gospodarkę Polski
7, 2010, Strony 115 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kierunki rozwoju rynku medialnego
7, 2010, Strony 127 - 136
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF