Tom 13 (2013)

Artykuły

Wstęp
13, 2013, Strony 9 - 11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle procesu odtwarzania zasobu siły roboczej na Ukrainie
13, 2013, Strony 13 - 22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gospodarcze interregnum w obliczu światowych przemian gospodarczych XXI wieku
13, 2013, Strony 23 - 35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Macroeconomic factors of Ukrainian currency instability during the global financial crisis
13, 2013, Strony 37 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cross-border cooperation between Ukraine and Poland
13, 2013, Strony 45 - 55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiany demograficzne a polski rynek pracy
13, 2013, Strony 57 - 66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efficiency of interaction of the government and business within the PPP
13, 2013, Strony 67 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mutual funds system in Ukraine
13, 2013, Strony 85 - 94
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej
13, 2013, Strony 95 - 104
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Co-creation and co-operation in business models
13, 2013, Strony 105 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
13, 2013, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF