Tom 23 (2018): Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa

Strony redakcyjne i spis treści
Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły naukowe

Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego
Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa, Strony 11 - 22
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.23.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa, Strony 23 - 33
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.23.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków
Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa, Strony 35 - 47
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.23.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii
Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa, Strony 49 - 62
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.23.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego
Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa, Strony 63 - 80
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.23.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa, Strony 81 - 98
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.23.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF