Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 7, Nr 3

Published 19 lutego 2013

Issue description

Kolejny numer serii „Studia Philosophica Wratislaviensia” zawiera rozprawy poświęcone między innymi koncepcji wyobraźni w myśli filozoficznej. Znajdujemy wśród nich teksty dotyczące Kantowskiej koncepcji wyobraźni (Beaty Trochimskiej-Kubackiej) czy Bachelarda badań nad wyobraźnią (Kamili Dolaty, Ilony Błocian). W dziale Przekłady zamieszczono rozdział z pracy J.-J. Wunenburgera Philosophie des images w tłumaczeniu Ilony Błocian. Całość uzupełnia recenzja książki Janusza Grygieńcia Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej.