• Polityka etniczna jako przedmiot badań nauk społecznych. Różne podejścia teoretyczne

Polityka etniczna jako przedmiot badań nauk społecznych. Różne podejścia teoretyczne

DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.29.6
Amadeusz Urbanik
Google Scholar Amadeusz Urbanik
Publikacja:

Abstrakt

The article is part of a study of issues of Polish ethnic policy. Its main aim is to present to the reader different theoretical approaches of social science researchers to the subject of ethnic policy. It consists of two parts. The first of these is dedicated to the various definitions of ethnic policy. The second specifies different models and typologies of the subject.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.