Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29

Published 7 maja 2021

Issue description

Numer 29. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” to kolejny tom periodyku wydawanego przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikują w nim swoje artykuły naukowe specjaliści ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Reprezentowane są wszystkie subdyscypliny politologii oraz dyscypliny pokrewne, takie jak nauki o bezpieczeństwie, historia czy socjologia. „Wrocławskie Studia Politologiczne” są miejscem wymiany poglądów oraz analizy aktualnych wydarzeń z obszaru życia społeczno-politycznego. Wszystkie publikowane teksty mają charakter naukowy, spełniają wymagania warsztatowe i metodologiczne w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Redakcja „Wrocławskich Studiów Politologicznych” dba o najwyższą jakość artykułów naukowych, a gwarancją tego jest dwustopniowe recenzowanie. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie są oryginalne i wnoszą poważny wkład w rozwój polskiej politologii.