Emerytura obywatelska w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Opcja dla Polski?

DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.6
Łukasz Jurek
Google Scholar Łukasz Jurek
Publikacja:

Abstrakt

Citizen’s pension in the retirement system. An option for Poland?

The aim of the article is to present the role and place of citizen’s pension in the retirement system. Firstly, fo­cused on genesis and essence of citizen’s pensionThen, basing on desk research, discussed its strengths and weaknesses, also potential opportunities and threats resulting from the possible implementation in Poland.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.