Tom 24 (2018)

Strony redakcyjne i spis treści
24, 2018, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta burmistrza, prezydenta miasta po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje
24, 2018, Strony 7 - 17
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rywalizacja w ramach listy wyborczej jako konsekwencja systemu list półotwartych w wyborach do Sejmu RP
24, 2018, Strony 18 - 32
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sposoby obejścia konstytucyjnego zakazu reelekcji — kazus Nikaragui
24, 2018, Strony 33 - 45
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy mieszkalnictwo w Polsce zmierza w kierunku standardów europejskich?
24, 2018, Strony 46 - 65
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ćwierć wieku reformowania systemu zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce — wybrane aspekty
24, 2018, Strony 66 - 79
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Emerytura obywatelska w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Opcja dla Polski?
24, 2018, Strony 80 - 92
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ genetycznych modyfikacji żywności na stan zdrowia jako kwestia społeczna
24, 2018, Strony 93 - 103
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyszłość demograficzna Polski a rynek pracy
24, 2018, Strony 104 - 118
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Potencjalne kierunki zmian w zakresie wychowania przedszkolnego w świetle oczekiwań rodzin
24, 2018, Strony 119 - 135
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe wyzwania dla NATO. Sojusz Północnoatlantycki w obliczu zagrożeń hybrydowych
24, 2018, Strony 136 - 148
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wśród szans i barier. Aktualne problemy współpracy Unii Europejskiej z Białorusią
24, 2018, Strony 149 - 163
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Relacje węgiersko-słowackie w kontekście węgierskiej mniejszości narodowej
24, 2018, Strony 164 - 175
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
24, 2018, Strony 183 - 184
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF