• GRZEGORZ RADOMSKI, Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku

GRZEGORZ RADOMSKI, Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.24.14
Bartosz Smolik
Google Scholar Bartosz Smolik
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.