Tom 25 (2018)

Opublikowane: 31-10-2018
Numer 25 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom przygotowany pod redakcją Doroty Moroń w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W trzynastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach polityki wewnętrznej i międzynarodowej, myśli politycznej oraz polityki społecznej i gospodarczej. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów politycznych, prawnych i społecznych, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych.