Tom 28 (2020)

Opublikowane: 18-11-2020

„Wrocławskie Studia Politologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym publikowane są artykuły i recenzje naukowe pochodzące z reprezentatywnych środowisk akademickich w Polsce. W numerze 28 zamieszczone zostały artykuły z różnych subdyscyplin politologii. Autorzy podejmują najbardziej aktualne problemy systemu politycznego, aktywności obywatelskiej, polityki Unii Europejskiej. Znajdujemy także artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, graniczące z historią, literaturoznawstwem, komunikowaniem społecznym, systemem edukacyjnym. Punktem odniesienia są kategorie polityki i państwa w ich wielowymiarowej i niejednoznacznej interpretacji. Wszystkie publikacje prezentują wysoki poziom analizy naukowej, opierają się na materiałach źródłowych oraz współczesnych osiągnięcia polskiej i światowej politologii. 28 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” stanowi przegląd aktualnych trendów i prac badawczych polskiej politologii.