Tom 16 (2012)

Artykuły [166]

Polityka przesiedleńcza rządu rosyjskiego wobec chłopów polskich z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1885–1914
16, 2012, Strony 9 - 24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Biograficzne spojrzenie na życie Bronisława Piłsudskiego oraz jego badania etnograficzne na Sachalinie
16, 2012, Strony 25 - 41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Meandry ojcowskiej miłości. Wokół listów jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego
16, 2012, Strony 43 - 75
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy lecznictwa w Turcji i Persji w świetle korespondencji emigranta Władysława Jabłonowskiego
16, 2012, Strony 77 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ruch konserwatywny wobec kwestii ukraińskiej w końcowym okresie rządów namiestnika Andrzeja hr. Potockiego 1906–1908
16, 2012, Strony 89 - 109
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kiedy nauka stawała się przyjemnością — o wakacyjnych ogniskach muzycznych w Krzemieńcu
16, 2012, Strony 111 - 124
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r.
16, 2012, Strony 125 - 136
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Opieka socjalna nad polskimi dziećmi w miejscach zesłania
16, 2012, Strony 137 - 178
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ormianie w PRL-u
16, 2012, Strony 179 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje [168]

Niemiecka historiografia o miastach na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim w XX w. Recenzja: Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung mitteleuropäischen Stadt 1919–1991, Wiessbaden 2010, ss. 372; Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947, Wiessbaden 2010, ss. 632
16, 2012, Strony 261 - 271
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Briest w 1919–1939 gg: dokumienty i matieriały, wybór A.G. Karapuzowa, I.Z. Jelenskaja, A.B. T ieriebuń, Briest 2009, ss. 308
16, 2012, Strony 271 - 274
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Jelena L. Zbierowskaja, Spiecposielency w Sibiri 1940–1950-je gg., Krasnojarsk 2010, ss. 180
16, 2012, Strony 274 - 278
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Irina W. Nam, Nacyonalnyje mienszynstwa Sibiri i Dalniego Wostoka na istoriczeskom pieriełomie 1917–1922 gg., Tomsk 2010, ss. 499
16, 2012, Strony 278 - 281
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Leonid K. Ostrowskij, Polaki w Zapadnoj Sibiri 1890-je–1930-je gody, Nowosibirsk 2011, ss. 461
16, 2012, Strony 282 - 286
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rcenzja: Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki — instytucje — organizacje, Łódź 2012, ss. 572
16, 2012, Strony 287 - 289
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska przy współpracy Związku Sybiraków — Oddział Zielona G óra, Koło nr 8 — i Romana Wojciecha Ł uczkiewicza, Matki Sybiraczki — losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, Zielona Góra 2012, ss. 301
16, 2012, Strony 290 - 296
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Henryk G łębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012, ss. 812
16, 2012, Strony 296 - 299
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Tułaczy los na archangielskiej ziemi. Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku, red. A. Kuczyński, M. Marczyk, Wrocław 2012, ss. 375
16, 2012, Strony 300 - 304
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF