Tom 34 (2015)

					Pokaż  Tom 34 (2015)

W 34. tomie „Studiów o Książce i Informacji” znalazły się teksty dotyczące między innymi: twórczości Macieja Buszewicza, działalności Wydawnictwa Dolnośląskiego, czytelnictwa seniorów, żydowskich jednodniówek sportowych pochodzących ze zbiorów CBN Polona oraz sposobów prezentacji treści związanych z nauką na łamach prasy w PRL-u. Artykuły autorów zagranicznych koncentrują się wokół współczesnego rynku wydawniczego na Ukrainie, roli autora i wydawcy w dobie nowych technologii, a także znaczenia pierwszych czytelni utworzonych na terenie Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Tom uzupełniają recenzje publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2013–2015.

Opublikowane: 2016-09-30

[84]