Classica Wratislaviensia

Czasopismo ma charakter przeglądowy, publikuje przede wszystkim oryginalne prace badawcze z zakresu filologii klasycznej (literaturoznawstwa i językoznawstwa greckiego oraz łacińskiego), a także nauk o starożytności oraz recepcji antyku. Artykuły z zasady nie przekraczają jednego arkusza objętości, publikowane są w języku polskim (ze streszczeniami w językach kongresowych).

Abstrakty artykułów opublikowanych w Classica Wratislaviensia znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH).

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: cwr.wuwr.pl

Rocznik. Format B5

ISSN: 0578-4387